Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းဝႃႉ တေယုၵ်ႉဢဝ် ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်ႉဝႃႉ UWSA ဢၼ်ၵုမ်းဝႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇၼႆႉ တေယုၵ်ႉဢဝ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 01/07/2024 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) တေယုၵ်ႉဢဝ် ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈဝႆႉ ၽွင်းပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ တပ်ႉၸုမ်း 318 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ တေမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယုၵ်ႉဢဝ် ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸၼ့်ၸႄႈတွၼ်ႈၼႆ – ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းဝႃႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇလိၵ်ႈၶႄႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ဢူးပွၵ့်ၼီႇလိၼ်း (ဦးပေါက်နီလင်း) ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းမႂ်ႇ တေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ။ လီႇၵျူင်းယႅၼ် (လီကျုံးရန်) ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ။ ဢူးၺီႇၼတ်ႉ(ဦးညီနပ်) ဢၼ်ယၢမ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝႃႉ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ  ၶိုၼ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ  – ဝႃႈၼႆ ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇၼၼ့် တေသႂ်ႇဝႆႉပႃး ပၢင်ႇလူင် ၊ ၼႃးဝီးလႄႈ ၼမ်ႉတိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပႆႇႁၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်ႈမိူင်း 2008 သေ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီး  2 ၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ 6 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ မိူင်းမႂ်ႇ ၊ ပၢင်ဝၢႆ ၊ ၼႃးၽၢၼ်း ၊ မၢၵ်ႇမၢင် ၊ ပၢင်သၢင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်း 6 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉ ၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတႄႉ ၵိုတ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမၢင်ၵူၺ်း။ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၵုမ်းၵမ်မူတ်း – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း