Saturday, July 13, 2024

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမွင်ႇတေႃး ႁႂ်ႈငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇတီႈလွတ်ႈၽေး

Must read

ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/06/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၸိူဝ်းမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်သေ ႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတူၺ်းထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းမိၼ်း ၽွင်းလူင် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG လၢတ်ႈဝႆႉတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ၼင်ႇၼႆ။

ငဝ်းလၢႆး တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆ့ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယွၼ့်ၼၼ့် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇႁူပ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်း။ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉသေ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ၵၼ်ၼႆ တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇယဝ်ႉ မီးပႃးၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆ့ ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇသေ သူင်ႇၼႃႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၼႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈဝႆႉ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉမွင်ႇတေႃး လၢႆလၢႆတီႈ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇႁိုင် ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ် ၶၢမ်ႇၶိုၵ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃဝႆႉ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း