Wednesday, July 17, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတူႊရၵီႊ ၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI တွပ်ႈလိၵ်ႈ ၺႃးတီႉပၼ်တၢမ်ႇ

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢိတ်သ်ႉပႃႊတႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းတူႊရၵီႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ AI ဢၢၼ်ႇၶေႃႈထၢမ်သေ တွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၺႃးၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၺႃးၶူးသွၼ်လႄႈ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈ လွင်ႈမၼ်းၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI ၸွႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈသေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်ႈတီႈ 8 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ဝၢႆးလင် တီႉၵုမ်းၶင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈဝဵင်းဢိတ်ႉသ်ပႃႊတႃႊ ႁဵတ်းပၢင်သပ်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ၊ သပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ – ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ AI လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်မၢၵ်ႇတုမ်ႇသိူဝ်ႈဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ၵွင်ႉဝႆႉၼႃႈသိူဝ်ႈမၼ်းသေ ႁႂ်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈသၶႅၼ်ႊ ဢၢၼ်ႇၶေႃႈထၢမ်။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းလူင်းၸူး router ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇ ဢၼ်မၼ်းသႂ်ႇမႃးတီႈပိုၼ်ႉ ၶႅပ်းတိၼ်မၼ်းသေ ၶိူင်ႈရၢဝ်ႊတႃႊ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇသုတ်းယဝ်ႉ သူင်ႇသဵင်ၶိုၼ်ႈၸူးတီႈႁူၾင်း (ဢၼ်ထွမ်ႇႁူလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉသႂ်ႇမႃး) ၼၼ်ႉ ပေႃးမၼ်းၸၢႆး လႆႈငိၼ်းၶေႃႈတွပ်ႇယဝ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၽိုၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ် ႁၼ်လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၸၢႆးလၢၵ်ႇလၢႆးလႄႈ ၸင်ႇငွႆးတူၺ်းမၼ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉလႆႈယဝ်ႉဢဝ်မွပ်ႈပၼ်ပလိၵ်ႈ ထိုင်တီႈပလိၵ်ႈသင်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ – ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇ ရၢႆႊထိူဝ်ႊဝႆႉသေ ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း