Saturday, June 22, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၺႃးတႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇႁၢၼ်ႉ KTV ပွၵ်ႈမႃးသေ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း သႂ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 09/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 လမ်းသေ ၺႃး ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇၵႃးလမ်းၸွမ်းလင်ၶဝ်မႃး 2 လမ်းသေ မႃးၵိုတ်းႁႄႉတၢင်းၶဝ် တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇယၢင်းၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးတႅင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသၢမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇႁၢၼ်ႉ KTV 570 ဢၼ်ပိုတ်ႇမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဝေႃႇၶုတ်ႉ (ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ) ႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉသေ ပွၵ်ႈမႃး ၵမ်းၼႆႉ မီးၵႃး 2 လမ်း ၵႃးသႅၼ်း Crown လမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵႃး wish လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးၶင်တၢင်းၶဝ်သေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ၵေႃႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ– “ယွၼ်ႉၵႃးသွင်လမ်း ၼၼ်ႉ ႁေႃႈမႃးၶင်တၢင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူမ်ႉတင်းသွင်လမ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်း ၵႃးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃး ၽိတ်းမေႃးတင်းပလိၵ်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈသေ ထိုင်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵၼ် တိူဝ်ႉၺႃးမိၼ်းသေႃႇထုၼ်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းသူင်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတႅင်းၼၼ်ႉ မိၼ်းသေႃႇထုၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိၼ်ႇမဵဝ်းထုၼ်းလႄႈ ၸၢႆးဝုၺ်ႇထုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၺႃးတႅင်း
Photo by – Eastern Shan News/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးတႅင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၺႃး ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယေးၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ႁဵတ်းၵႅင်ႈထၢမ်သဵၼ်ႈတၢင်းသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ႁိၼ်ၸူၼ်ၵႂႃႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၼုမ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (ၼိမ်းသီႇ သူၺ်ႇ သႅင်ႇ) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းထၢႆႇ VDO – ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တေၵႂႃႇထၢႆႇ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇၼႆသေ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ပႂ်ႉၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း တီႈၽၵ်းတူၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉ ထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း