Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဝႃႈ တေတႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵႂႃႇ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းလႆႈဝႆႉ

Must read

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းလႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေတႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တၢင်ႇၸုမ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈတီႈသွၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶဵင်ႇတႃႉၵၼ်လႄႈ တေငိူင်ႉဝႄႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ – ပိူင်လူင်တေပဵၼ်တၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းလႆႈပဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ၵေႃႈ တႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼေႃႇပူႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈဢၼ် KIA ၵုမ်းဝႆႉသေ တေပၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ် KIA ၵုမ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈသွၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ KIA လႄႈ TNLA ။ လွင်ႈၼႆႉ TNLA တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈ FPNCC ၶဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။

FPNCC ၼႆႉတႄႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သိုၵ်းၶၢင်လႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းယဝ်ႉ မီးသိုၵ်းဝႃႉ ၊ မိူင်းလႃး ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ဝႆႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီးပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းTNLA လႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသမ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶေႉၵၼ် ပၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း