Saturday, June 22, 2024

ၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပီၼႆႉ ၶိုၼ်းသွၼ်ပႃးပိူင် ၸႃႇရိၵ်ႉတလႄႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၵူၼ်း

Must read

ၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇလူင်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဝႃႈ – တေလႆႈသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပႃးလွင်ႈ ပိူင်ၸႃႇရိၵ်ႉတလႄႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆးပိူင်ၸႃႇရိၵ်ႉတၼႆႉ ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်သွၼ်လႄႈ မၢႆမၢၵ်ႈၶၼႅၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေတႃႉ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေလႆႈၾိုၵ်းထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ လဵင်ႉၸႂ်ဝႆႉပၼ် ၸဵမ်ယၢမ်းလဵဝ် – ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇဝႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇဝႆႉပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ လၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တေဢဝ်ထႅမ်သွၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ဝၢင်ႉပဝ်ႇတၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽႃႇသႃႇ ပိူင်ၸႃႇရိၵ်ႉတၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယၢမ်ႈဢဝ်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ယူႇသေတႃႉ ထိုင်ပီ 1966 မႃး ၸင်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း