Saturday, June 22, 2024

ပီၼႆႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼမ်

Must read

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023 -2024 ၼႆႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၼမ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႃႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် (ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း) ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 03/06/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈ မီး 6 သႅၼ်ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပီပူၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် လုၵ်ႈႁဝ်း သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း သုၼ်ႇလဵဝ်လႆႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်းဢေႃႈ။ တေဝႃႈ သူင်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းဝႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈယဝ်ႉ ၵူဝ်ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႃႈလႆႈသူင်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၵမ်ႈၼမ်။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇပဵၼ် ၸိူင်ႉ ၼႆသေ တွၼ်ႈတႃႇ တေၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၼ်ၼမ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“တေလႆႈဝႃႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း မေႃလိၵ်ႈၶႅၼ်ႇမႃးၼမ်ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁုပ်ႈတူၺ်း ၸိုင် တေႃႇပီၼႆႉ ၵႃႈႁဵၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 40 သႅၼ်ပျႃးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၵၢပ်ႉၵိၼ်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇလႄႈ တႃႇတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၵႃႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇ – ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပၵ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပီၼႆႉ တင်းမူတ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မီး 620,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022 – 2023 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မီးမွၵ်ႈ 560,000 ၵေႃႉ – ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း