Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပီၼႆႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမိူင်းမီး 6 လၢၼ်ႉပၢႆ

Must read

တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2024 – 2025 ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမႃးၾၢၵ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းမီး 6 လၢၼ်ႉ 2 သႅၼ်ပၢႆ ၸေႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်မေႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းသေ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇသူင်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း။ ၸင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈသေ ၵႃႈလႆႈဢဝ်မႃးၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းၼႆ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းမႂ်ႇတႄႉဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႃႇႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ တေဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇ ၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။

ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၶိုၼ်းမႃးၸႂ်ယႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်းၼမ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပီယဝ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 6 လၢၼ်ႉ ပၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – မျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း