Saturday, June 22, 2024

ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈၼမ်

Must read

တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024 – 2025 ၼႆႉ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း တႄႇႁပ်ႉၾၢၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင် ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼမ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတီႈႁူင်းႁဵၼ်း။

ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်းဝႂ် ႁပ်ႉႁွင်းတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆးသေ ၶိုင်ၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇဝဵင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇလႆႈဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၸွမ်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈပႂ်ႉႁိုင် ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
မေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆး
မေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်း 23/5/2024 ႁူင်းႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024 – 2025 တေပိုတ်ႇသွၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇႁတ်း ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇ ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တႃႇၶၢႆႉႁူင်းႁဵၼ်း (ကျောင်းပြောင်းလက်မှတ်) တီႈၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇ ၼၢႆးလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႃႈသဵဝ်ႈ။  

မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေၶၢႆႉ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ် ယွၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 2 မိုၼ်ႇ။ တီႈၽူႈၵွၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (ပညာရေးမူး) တီႈဢီႇ ၼၢႆးၵေႃႈ ယွၼ်း 2 မိုၼ်ႇ။ ပိူင်ၶဝ်တႄႉ မီးဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈ သဵင်ႈငိုၼ်း သင်ၼႆၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵႆႉမီးဝႃႈ ဢဝ်ၸေႇတၼႃႇဝႃႈၼႆသေ လႆႈပၼ်ယူႇ 1 ႁဵင် 2 ႁဵင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးငိုၼ်းပၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ပၼ်။ ၸၢႆႇငိုၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇလႆႈ ၵမ်းလဵဝ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းတေၶၢႆႉၵေႃႈ ပေႃးတူၵ်းလိုၼ်းသမ်ႉ တေၵၢတ်ႈၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းထႅင်ႈ ယၢပ်ႇၼႃႇၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁူင်း ႁဵၼ်းတၢင်ႇဝဵင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၽႄ (အထက ခွဲ) တေယၢၼ်ၵႆ ၵၼ်တၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈ 9 လၵ်း။ ဢီႇၼၢႆးလႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၼမ်ႉယၢဝ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ ၾင်ႇ တၢင်းဢီႇၼၢႆးၼႆႉ မီးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉသေ ၾင်ႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵိုတ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇဢုၼ်ႇၸႂ် လႆႈယူႇ ၵိၼ်ၸွမ်း လွင်ႈၵူဝ်ႁႄၾၢင်ႉၵႅမ်းဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။

မေႃသွၼ်ၸိူဝ်း တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆးၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးတႃႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈ ၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆး ၵေႃႈ တူဝ်မၼ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်း ။ တေႃႈၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ( အောင်စာရင်း) ပီၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇႁတ်းမႃးတိတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ။ ယူႇတီႈၵႆသေ သိုပ်ႇၾူၼ်းလၢတ်ႈမႃးတီႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႄႈ တေလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈဢီႇၼၢႆး ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၶႅၼ်းလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်။ တီႈဢီႇၼၢႆးၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆလွင်ႈလႄႈ မၢင် ၸိူဝ်းတေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈမီး။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း တႄႉတႄႉၵေႃႈ တေႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၶိုၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈ။ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် လႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃး။ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ် တေၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေၶိုၼ်ႈၵျွင်းၶႄႇၵေႃႈ သမ်ႉ ဢမ်ႇပေႉၵႃႈမၼ်းလႆႈၼႆတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၢမ်းသုၼ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တႃႇၼႂ်းပီ 2024 – 2025 ၼႆႉတႄႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၸွမ်းသင်ဝႃႈၼႆသသေတႃႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ၼႄ ၶေႃႈဢၢင်ႈလၢႆဢၼ်သေ ၵႆႉယွၼ်းၵဵပ်းငိုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်း ပၵ်းပိူင်။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆလွင်ႈ တေသိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်ငဝ်းလၢႆး ၊ တေၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇဝဵင်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း