Saturday, June 15, 2024

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်းဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ

Must read

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လွင်ႈတႃႇႁႂ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢင်ၸုမ်း ပႆႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇမိူင်းထႆး ထၵ်းသိၼ် ႁူပ်ႉၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်လႄႈ ဢေႊပရိူဝ်ႊ –  ႁူပ်ႉတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႆး RCSS ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ယၢင်းလႅင် KNPP လႄႈ ၸုမ်းၶၢင်ငမ်းယဵၼ် KNO ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇပႃး ၸုမ်း NUG ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇ ၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။ 

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆးၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ  ထၵ်းသိၼ်ဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈဝႃႈ -သင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူၵ်းလူင်း တႃႇႁဵတ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင် မိူင်းထႆးတေတူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ပႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း မိူင်းထႆးၼႆႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတူၵ်ႇတၵ်ႉမိူင်းထႆးဝႃႈ – ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း