Saturday, June 15, 2024

ၸဝ်ႈႁိူဝ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ယူႇ ၵိၼ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢေႇမၢင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸဝ်ႈႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈၶဝ် ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇ ၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ
ႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ၸဝ်ႈႁိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၶႃႈ။ ပေႃးလူဝ်ႇၸႂ်ႉၸၢႆႇမႃးၼႆ လႆႈႁႃၵူႈႁႃယိမ်ပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၵိၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉမၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႃႈႁိုဝ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃပူႁႃပႃ လဵင်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်မီးငၢၼ်းသင်ယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် တေႃႉတႄႉ မီးၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ 2-3 ၸုမ်းၵူၺ်း ၼႆႉၵေႃႈ မႃးၼႂ်းဝၼ်းသဝ် – ဝၼ်းတိတ်ႉၵူၺ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉၵူၼ်းၵႄႇလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ။ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵေႃႈ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းရတ်ႉသျႃးၶဝ် မႃးဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း – ၵူၼ်းၼွင် ႁၢႆးယႃႈလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ပီၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႅၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇ ၵိုၼ်း။ လိူဝ်သေ ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ဢိတ်းဢွတ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး လၢႆလွင်ႈသေ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်းၶဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း