Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 7,000 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ

Must read

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၾူၼ်လူမ်းပတ်ႉထွင်းႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး သုမ်ႉသွင်းတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လူႉၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ်။

သုမ်ႉပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သုမ်ႉပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 17-19 လိူၼ်မေႊၼႆ့ ၾူၼ်လူမ်းပတ်ႉထွင်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ သုမ်ႉတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼွင်တရႃး၊ ၼွင်ၶႃ၊ သွင်းၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽႃႈယၢင် (မူဝ်းၵႃႇ) တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆ့ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 7,000 ပၢႆ ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႆႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း