Saturday, June 15, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း One Love ၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ မႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁႅမ်း One Love Hotel တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 26/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း One Love Hotel ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးရူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁႅမ်း One Love Hotel ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတၼမ်ႉၶူင်း ၸွႆႈတေႃႉသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢႆႇမိၼ်းသူဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းႁူမ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ တီႈၽႃႇတိၼ်လႄႈ တႃတိၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉၵႃးသွင်လမ်းလႄႈ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႇႁူင်းႁႅမ်း လူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း One Love Hotel ၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇမီးၽႂ်ယိုၼ်ယၼ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈတႄႉ လႅပ်ႈတေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးဝႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆး၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ ၸုမ်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း