Saturday, June 22, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 30 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉယဝ်ႉ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် (ယႃႈမႃႉ) 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႂ်းၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် လႅၼ်လိၼ်ထႆး – တႆး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 22/05/2024  ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးတီႈလၢၼ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းပၼ် ႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၵွၼ်ႇတေထိုင် မႄႈဢၢႆး ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ မိုၼ်ႈပလၢတ်ႈသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉၶၢင်ႈတၢင်း ပလိၵ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁၼ်ယႃႈ မႃႉ 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းမႃး။ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းလႃး ႁူႇ ၵိူတ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ။ မၼ်းလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈမႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ။ မၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉ လႆႈ ၵႃႈၸၢင်ႈ 3 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈထႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ မႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈတီႈမႄႈသၢႆၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၵမ်းၵမ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 30 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးမႂ်ႇၼႆႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ- တူတ်ႈ တၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ႁၼ်ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းမိုဝ်းမဵတ်ႉလဵဝ်ၵေႃႈ တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းပဵင်းထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉယႃႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မီးပၵ်းပိူင်မႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်ပလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တေလႆႈငိုၼ်းသူးသုင်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။ တေပၼ် 5 ပိူဝ်းသႅၼ်း ၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် – ဝႃႈ ၼႆဝႆႉပႃး ၶၢဝ်ႇ VOA ဢိင်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းထႆးသေ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း