Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ဢိမ်ႇ မႆႈၸႂ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ

Must read

တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ၵိၼ်၊ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးႁႅင်းသေ ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼမ်။ လႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇသၢႆၸႂ်ယူႇလွတ်ႈၼႆ – ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း PPNM  လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၵိၼ် ၶၢတ်ႇဝီႊတႃႊမိၼ်ႊယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇသုတ်ႇလူမ်း တူင်ႉၼိုင်ၼွၵ်ႈၶွၵ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ပၢႆးယူႇလီ။ ၼႂ်းပီၼႆႉ ၽူႈၵုမ်းၶွၵ်ႈႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းသမ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈ သႅၼ်းယၢႆႈၸၢင်ၼၼ်ႉ ၵပ်းတင်းၽၵ်း ငပိတမ် ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႃးႁူပ်ႉၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ လႆႈၶိုင်ႈပီယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ICRC ႁႂ်ႈသူင်ႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႄႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈသေ ၵမ်းၼႆ  PPNM ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း