Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ PDF

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ PDF ၼႆသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 18/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇၽူဝ်းတႃး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၵူင်း (သိမ်ကုန်း) ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးသိုၵ်း 1 လမ်း၊ ၵႃးၵူၼ်း ႁိူၼ်း 1 လမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 10 ပၢႆ ပႃးၵူၼ်းၼုင်ႈၶူဝ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း 3 ၵေႃႉ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ PDF ၼႆသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၵူင်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈ ၾူၼ်း Mytel ဢၼ်လဵဝ်၊ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉ ထွမ်ႇသဵင်ၼႂ်းၾူၼ်းသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၵူင်း 4ၵေႃႉ၊ ပႃးပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း