Saturday, May 18, 2024

ၸုမ်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်တင်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တီႉလႆႈယႃႈလမ် 900 ၸွႆႉပၢႆ

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လႄႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ လူတ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႇၾိၼ်ႇလမ် ၼမ်ႉၼၵ်း 920 ၸွႆႉ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 24/5/2018 ဢိင်ၼိူဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၸၢင် ၵပ်းသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈ သၢၼ်မိုဝ်း ဝႃႈၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ် (ႁိုဝ်) ပျီႇတုၸိတ်ႉမၢၵ်ႇၵႅင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇ လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ။ မီးၵႃး Toyota Vigo လမ်းၼိုင်ႈ၊ Toyota Mighty X လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇယႃႈလမ် (ယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်း) 920 ၸွႆႉမႃးလႄႈ တိၺွပ်းလႆႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင် ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶလယ 247 လႄႈ ၶမယ 516 တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ မႃးယွၼ်းဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈထႅမ်ႁႅင်းပၼ်ၶဝ်။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်း 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈႁၼ်လူတ်ႉ 2 လမ်း။ လႅပ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလူတ်ႉသၢႆဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼႆလႄႈ ႁႄႉသေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ။ လႆႈႁၼ် ယႃႈ ၾိၼ်ႇလမ် 26 ထူင်။ ၼမ်ႉၼၵ်းတေမီးမွၵ်ႈ 920 ၸွႆႉ။ မီးၵူၼ်းမႃးၸွမ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တိၺွပ်းၸိူဝ်းၶဝ်ဝႆႉသေ သူင်ႇၵႂႃႇၼမ်ႉၸၢင်ယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉ ၶိူင်ႈမႃး ၵေႃႉလမ်းလမ်း၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈတီႉလႆႈယႃႈလမ် 17 ၸွႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်တီႉလႆႈယႃလမ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၸမ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ၸုမ်းၶဝ်ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉတၢင်ႇဢဝ်တီႈ ဝၢၼ်ႈမႆႉၶႃး ၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

တီႈလူတ်ႉ 2 လမ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽႃသႃပဢူဝ်းဝႆႉဝႃႈ- မိတ်ႉတႃႇၶမ်းတၢၼ်ႇ- တီႈပွင်ႇဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်မီးမဵတ်ႉတႃႇ – ဝႃႈၼႆ ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်မီးမင်ႇၵလႃႇလႄႈ ၸိူဝ်းႁူႉတီႈပွင်ႇ သူင်ၵၼ်ဝႆႉတီႈလူတ်ႉတီႈၵႃး။ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတေႉ  တေလႆႈပႂ်ႉထွမ်ႇတီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၶဝ် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း -ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မၢၵ်ႇၵႅင်း ၸုမ်းထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ် ၸၢႆးလူႇ ဢၼ်ၵမ်ႈၼမ်ႁူႉဝႃႈ  ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်။

ၶၼ်ယႃႈလမ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸွႆႉ မီး 7 သႅၼ်ပျႃးထိုင် 12 သႅၼ်ပျႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈၶၼ်ယႃႈလမ်ၼိုင်ႈၸွႆႉလိူဝ် 3 သႅၼ်ပျႃးထိုင် 6 သႅၼ်ပျႃး – ဢိင်ၼိူဝ် သႅၼ်းယႃႈ ၶႅမ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉသေ တတ်းမၵ်းၵႃႈၶၼ်ဝႃႈၼႆ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း