Tuesday, May 21, 2024

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 3

Must read

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 21/3/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပီတင်း 60 ပီ လူႉတၢႆထင်တီႈ တင်းသွင် တိူဝ်ႉပႃး ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိၼ်းၵျၢမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်းသႃႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA လၢတ်ႈဝႃႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉယိုဝ်းသႂ်ႇၼႆသေတႃႉ တိတ်းတေႃႇ ၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈႁၢင်းသႃႇၼႆႉ မီးၾၢႆႇတူၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 237 ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်း ၵုမ်းလႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ RFA ၵဵပ်းဝႆႉတႄႉ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 1,400 ပၢႆ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း မီး 2,600 ပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း