Wednesday, April 24, 2024

ရတ်ႉသျႃး ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၵဵပ်းထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ် ယူႊၶရဵၼ်ႊ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 24/3/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်မိတ်ႉသၢႆး တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းၵဵပ်းထၢတ်ႈ Gas တႂ်ႈလိၼ်ၶွင်မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉၵွႆ ထိုင်တႅၵ်ႇသုမ်း။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် တီႈႁူင်းၵဵပ်းၵႅတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – ထင်ၵဵပ်းၵႅတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ မီးလိုၵ်ႉဝႆႉဢိတ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် မူၼ်ႉမႄးတီႈဢၼ်လူႉၵွႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႅင်းထၢတ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇဢဝ် ဢွၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်ၸိုင်ႈၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ လူႉၵွႆမီးၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မိတ်ႉသ်သၢႆး မီး 190 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇလူင် Shahed  ဢၼ်ဢဝ်ၻရူၼ်ႊမႃးပွႆႇသမ်ႉ မီး 140 ၵမ်း၊ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ပႃး ၶိူင်ႈၵုမ်းၸတ်းသမ်ႉ ပွႆႇဢမ်ႇယွမ်း 700 လုၵ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဢၼ်သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ယိုဝ်းယူႊၶရဵၼ်ႊမႃးၼႆႉ ဢၼ်ၵိုတ်းၵၢၼ်ယိုဝ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသေၵမ်း။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵူႈဝူင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ လူႉၵွႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ သိုၵ်းရတ်ႉသျႃးသမ်ႉ လိူၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တီႈၵဵပ်းၵႅတ်ႉသ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၶွင် ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ  ႁူင်းၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ – ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊ လၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း