Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်ႁႅင်း တီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

Must read

တႄႇႁူဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2024 မႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇပီႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းယိင်း ဢၼ်လႆႈႁူပ့်တူဝ်မႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၶဝ် ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵဵၵ့်၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵူၺ်း ၵေႃႈလႆႈပၼ်ငိုၼ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်။ ထၢင်ႇတႄႉ ယွၼ့်ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ လႆႈပၼ်ႁိုဝ် လွင်ႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉလီလီၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈၵဵၵ့်/ လၢၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပႂ်ႉၼၼ့် ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈပၼ် 5 မိုၼ်ႇပျႃး ထိုင် 1 သႅၼ်ပျႃး လိူဝ်ၼၼ့် ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇပီႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵၵ့်/ လၢၼ်ႇဝႆ့ 2 တီႈ၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢႆႇၸူးဝႆ့ ဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ သီႇသႅင်ႇလႄႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း