Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မတ်ႊၶျ်မႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၺွပ်းၶျေႃးၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈတၢင်းၽႄဝၢၼ်ႈၸွႆးၵုင်း၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းလႄႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းဢွၵ်ႇမႃး တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 7 လမ်း ၶျေႃးၵႃးၵႂႃႇတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် 501 – 502 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၶဝ်ၺွပ်းၶျေႃးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇလိၼ်ပုၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်မႃး လမ်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၵႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း 2 လမ်း၊ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ 2 လမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ့်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၵၶ 1 ၊ ၶလယ 501-502 ၊ တပ့်ၵွင်ႈလူင် (ဢမျွၵ့်တပ့်) – 352 လႄႈ တပ့်ယႃ (သေးတပ့်) ၸိူဝ်းၼႆ့ ၺွပ်းၶျေႃးၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ တၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် တၢင်းၼွင်ပိင်၊ မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တၢင်းၼႃးၶေႃ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်းၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းတူင့်ၼိုင်ၵၼ်ၼမ်ႁႅင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ့် ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ့်ဢိုတ်းဝႆ့ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း