Tuesday, May 21, 2024

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ သူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ – လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသေ ၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 900 ၵေႃႉဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ၶမ်ဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ၾၢႆႇထႆးၸင်ႇၸွႆႈတႃႇဢဝ်သူင်ႇၶိုၼ်းမိူင်း၊ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ဝူင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် လုၵ်ႈမျႃႉဝတီႇ ၶဝ်ႈမိူင်းမႄႈသွတ်ႇသေ တၢင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၶႄႇ တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ-မၢၼ်ႈ-ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၶဝ်။ ဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းငႅၼ်းဝၢင်းၶပ်းၸိူဝ်းၶဝ်တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ႁဵတ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢီးလူၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆပႃး။

ၵူၼ်း 900 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈတေႃႉသူင်ႇမိူင်းၶႄႇတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ် 15 ၵမ်း VOA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ သွင်ပီမႃးၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၽႄႈလၢမ်းၸွမ်းမိူင်းၸိူဝ်းပႆႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈသုမ်ႇငမ်းပၼ်ၼၼ်ႉ -ၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၶွင်ပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းႁႃၵၢၼ်ယၢပ်ႇသမ်ႉတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇႁွင်ႉၸႂ်ႉသေ တဵၵ်းတဵင်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉပႃးထႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီ 2023 မႃး မိူင်းၶႄႇၸင်ႇသႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႆႉသေ တႄႇၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈယဵၼ်းပဵၼ်ၽဝ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း