Wednesday, April 24, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႃး လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းႁႃပႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၶိုင်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇပႃသေ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး လႆႈလူႉ တၢႆထင်တီႈ။

ဝၼ်းတီႈ 4/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၵူၼ်းႁႃပႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုင်ပွႆႇမၢၵ်သႂ်ႇပႃ တီႈမႄႈၼမ်ႉၼမ်း ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ မၼ်းၸၢႆး ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇပွႆႇပႃ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ မၼ်းၸၢႆး တေဢဝ်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်း မႄႈၼမ်ႉၼမ်း ဢၼ်တၼ်း ၶိုတ်းလႄႈ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း” – ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလႃး ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပႂ်ႉသူၼ်ယၢင် ပေႃႈထဝ်ႈ တိပ်ႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းလႃးလၢတ်ႈ။

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆ့ ယူႇႁၢင်ႇၵႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မွၵ်ႈ 65 လၵ်း မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃး – ၵဵင်း တုင်ၼႆ့ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃ့ၶၢႆ သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆ့ ပဵၼ်ဝဵင်း တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း