Monday, May 20, 2024

ၵႃႈလႅင်းၵႃး လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီး လူတ်းၶၼ်ၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉ တီႈမိူင်းပွၼ်ၼၼ်ႉ ၵႃႈၵႃး လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီး ပုင်ႈၶိုၼ်း ႁႅင်း 1 ၵေႃႉလႂ် 80,000 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် လူတ်းယွမ်းၶိုၼ်း ၶၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/3/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ လႅင်းၵႃး ဢၼ်လႅၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ ၵႃႈၵႃး လူတ်းယွမ်းၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ 1 ၵေႃႉလႂ် 25,000 ပျႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ပိုတ်ႇၶိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈမိူင်းပွၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃး လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း တီႈမိူင်းပွၼ်ၼၼ်ႉ 1 ၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ် 80,000 ပျႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇတၢင်းလတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းယၢပ်ႇလႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃးမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလူတ်းယွမ်းၶိုၼ်း ၵႃႈၵႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇ 1 ၵေႃႉ 25,000 ပျႃး။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉတႄႉ လၢင်းၶိူဝ်း – ၼမ်ႉၸၢင် – တူၼ်ႈတီး မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈၵႃး လၢင်းၶိူဝ်း – တူၼ်ႈတီး လူတ်းယွမ်းလူင်းၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၼ် ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တႄႉ ပႆႇလူတ်းယွမ်း တိုၵ်ႉမီး 1 လိတ်ႊလႂ် 3,000 ပျႃးပၢႆယူႇ ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတႄႉ ပႆႇလူတ်းယွမ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉ မီး 3,000 ပျႃးပၢႆယူႇ။ လႆႈငိၼ်းၸဝ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၶဝ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈပိၵ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၵႃႈ။ ပေႃးၼမ်ႉမၼ်းၶဝ် ဢၼ်သိုဝ်ႉဝႆႉၵႃႈၼႆႉ မူတ်းယဝ်ႉၸိုင် တေဢဝ်ဢၼ်မႂ်ႇမႃးသေ ၸင်ႇတေလူတ်း လႆႈၵႃႈၶၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆဝႃႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်း ပိၵ်ႉ တၢင်းၼၼ်ႉ ၵႃးၼမ်ႉမၼ်းၶဝ် လႆႈမႃးတၢင်းမွၵ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈပၼ် 1 လမ်း 20 သႅၼ်ပျႃးၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸဵမ်ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ – ၶၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူတ်းယွမ်းမႃး တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလၢႆးၶႃႈတႄႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း လူင်းမႃးၶိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းပိၵ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉ ထၢတ်ႈသီႇ 1 ၵလၼ်ႊ 25,000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် 16,000 ပျႃး။ ပေႃးဢဝ် လိတ်ႊမၼ်းဝႃႈၸိုင် 1 လိတ်ႊလႂ် 4,500 ပျႃး မိူဝ်ႈပႆႇပိၵ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉ 3,150 ပျႃး ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉတၢင်းတူၼ်ႈတီးမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ လူတ်းယွမ်းလူင်း မိူၼ်ၵၼ် 1 ၵလၼ်ႊ 16,000 ပျႃး ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈမိူင်းပွၼ်ၼၼ်ႉ 1 ၵလၼ်ႊ 22,000 ပျႃး – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆလႅမ် – မိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်း – တူၼ်ႈတီးၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ – ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း