Wednesday, April 24, 2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၺႃးၸူၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ်လၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “ႁၢၼ်ႉဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ပူႇႁဵင် ပိုတ်ႇဝႆႉ ငိၼ်းဝႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈၶၢႆတီႈလိၼ်ဝႃႇ သင်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇသႂၢင်းၶွၼ်ႇ တီႈၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇ ၺႃးၸူၼ် ၸိူင်ႉ ၼႆႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢၼ်မႃး ၸူၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႃးသေၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေပႃးၵွင်ႈပွတ်း မႃးယူႇႁိုဝ် ၶဝ်တေဢဝ်သႂ်ႇထူင်ဝႆႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယူႇ။ မီးၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇသေ ၵႆႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ် ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ် ၶွင်လၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်တင်ႈၸႂ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတႄႉ ၶဝ်ၵႆႉတီႉၵူၼ်းၵႂႃႇသေ ၸင်ႇၸႂ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉမႃးသေ ဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းၽိူၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သၢႆၶေႃးဢၼ်မီးၵိုၵ်းတူဝ် ၵူၼ်းပႂ်ႉ ႁၢၼ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ။ ၶဝ်ဢဝ်ဢႅပ်ႇလႅၼ်းယႃႈ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မီးလွင်ႈသင်ၵၼ် တင်းၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ။ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၸုမ်းလႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁဵတ်းႁွတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢင်ဝၼ်းသႅၵ်ႇ သႅၵ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ဢေႃႈ”- ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ႁႄယူႇၵူႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း