Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁၼ်ဝႃႈ “ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းႁဝ်း တေလီလိူဝ်”

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ယၢင်းလႅင်၊ ရၶႅင်ႇ၊ တႆး၊ ၶျၢင်းလႄႈ တိူင်းၸႄႈ ၵႅင်း၊ ပႃႇၵိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ မွၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃး ဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃးတင်းၼမ်လၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတၢမ်ႇႁႅင်းတႄႉ ထုၵ်ႇၼႄးပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် တီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇလႂ်၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၶိုင်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး – မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမႆႈၸႂ် ၸိူင်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽိူဝ်ႇတေႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး တေလီလိူဝ်

ပၢႆႉဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
Photo by – ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (ၸၢႆး) ပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ –

ယွၼ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းလူင်းၼမ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ။ ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႄႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်းတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးႁိုင်မႃး တႃႇပူၵ်းပွင်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇတႃႉၵႂႃႇ ႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးဢိူဝ်ႈ တေလီလိူဝ်။ တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းတႆးၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တမ်းပိူင်ဝႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီၼႆ မၼ်းႁိုင်ၼႃႇ။ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၽၢတ်ႇ ႁိူၼ်းႁိုင်။ ပေႃးမွၵ်ႈ 2 ပီၼႆ ယင်းၶႅၼ်း ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်း သိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၵႂႃႇပႃးလူး။ ပေႃးပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းတႄႉ ႁဝ်းယင်းႁွင်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၵႂႃႇ ပႃးလႆႈ။

ၽိူဝ်ႇတႃႉၶၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ တႃႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးၵႂႃႈ   

ဝဵင်းၵဵင်းတုင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (ၸၢႆး) ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ –

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈမိပ်ႇၶဝ်မႃး ၵူႈၾၢႆႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် ယွမ်းမႃးၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ။ ပေႃးၶဝ်မႃးၵဵပ်းသိုၵ်းတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၼၼ်ႉ တေ ၸၢင်ႈ တူၵ်းလွၵ်းၶဝ်။

တေဢမ်ႇပၢႆႈၼႆၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်း ပေႃးပၢႆႈသမ်ႉ တေလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈ။ ပေႃးမိူၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးပၢႆႈ ၵေႃႈ တီႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ တေၵိၼ်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႄႈ ၵိၼ်းၸႂ်ဢေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ၶဝ်ၼႆ သမ်ႉဝႃႈ တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ။ ၽိူဝ်ႇတႃႉၶၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ တႃႉႁဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉတႆးႁဝ်း တေလီလိူဝ်ၵွၼ်ႇ။

ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယိပ်းၵွင်ႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ

ပၢႆႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (ယိင်း) ပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ –

ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း။ ၶဝ်ထုၵ်ႇလီ ထၢမ် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵွၼ်ႇ။ ၶဝ်တမ်းပိူင်မၼ်းမႃး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီး တၢင်းလိူၵ်ႈ ႁဝ်းသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်းသင် တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇ ပဵၼ်လႆႈၶႃႈ။

…………………..000000…………………….

ပၵ်းပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီး၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼင်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ ဝႆႉၼၼ်ႉ။ တႃႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇသမ်ႉ တတ်းမၵ်းဢႃ ယုဝႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 18 ထိုင် 35 ပီလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 27 ပီ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇသေဢၼ်ဢၼ်ၸိုင် တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ထိုင် 45 ပီ။ ၽူႈယိင်းသမ်ႉ ဢႃယု 18 ထိုင် 35 ပီ။ တေလႆႈႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးပၼ်မႃး 2 ပီ ထိုင် 5 ပီ ။ ပေႃးသၢၼ်ၶတ်း ၶိုၼ်း တၵ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း