Sunday, April 14, 2024

သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 14 လၢၼ်ႉ

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းၵူၼ်း မိူင်း (ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဗဟိုအဖွဲ့) ႁႂ်ႈႁူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း။

ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ တႃႇႁူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 14 လၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ – “လွင်ႈ လႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းဝႆႉၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေႁွင်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ။ တေတႄႇႁွင်ႉ ဝၢႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပဵၼ်ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ။ တေ ဢၢၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈၸုပ်ႈလႂ် တေႁွင်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 5,000 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်သေ ၼိုင်ႈပီလႂ် တေႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 4 ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပီလႂ် ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း တေလႆႈမီး 2 မိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ဢိင်ၼိူဝ် သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်မၢတ်ႈမၢႆဝႆႉမိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူဝ် ၼပ်ႉၸၢႆး မီး 6.3 လၢၼ်ႉ၊ ယိင်း 7.7 လၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈ 14 လၢၼ်ႉ”- ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၵ်းပိူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးမႃး မိူဝ်ႈပီ 2010 ပၢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢၼ်း သူၺ်ႇၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးပီ 2024 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸင်ႇၶိုင်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ဢွၵ်ႇ မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီး၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၶွမ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼင်ႇဢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ။ တႃႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇသမ်ႉ တတ်းမၵ်းဢႃယုဝႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 18 ထိုင် 35 ပီလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 27 ပီ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇသေဢၼ်ဢၼ်ၸိုင် တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ထိုင် 45 ပီ။ ပေႃး ပဵၼ် ၽူႈယိင်းဢႃယု 18 ထိုင် 35 ပီ။ တေလႆႈႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးပၼ်မႃး 2 ပီ ထိုင် 5 ပီ ။ ပေႃးသၢၼ် ၶတ်းၶိုၼ်း တၵ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ ။

Dr. မီႇမီႇဝိၼ်းၽတ်ႉ ၵေႃႉယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ VOA ဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ လႆႈလၢႆးသင် ႁဵတ်းလၢႆးၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွၵ်းလၢႆးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေၸၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းယွၼ်ႉလွၵ်းလၢႆးၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီး လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိူင်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇမီးဝႆႉၼွၵ်ႇမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁွင်ႉပွၵ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ပေႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် တၵ်းတေလႆႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ် သိုၵ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းလၢႆတီႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ် တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း