Sunday, April 14, 2024

ပႃႇတီႇမွၼ်း NMSP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 14/2/2024 ၼႆ့ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေႁူမ်ႈ ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ယိုဝ်းတိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 7 ၶေႃႈ။ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  NMSP  ၼႆႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေ ထိုင်မႃးပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းမႃး။

- Subscription -

ထိုင်ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 3 ၵမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းလွင်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈမွၼ်း၊ ဝၼ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်မွၼ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ  ပိုတ်းယိုဝ်းယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ်ပၢင်သဝ်း NMSP မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတိၵ်းတိၵ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ မီးလၢႆးလဵဝ် တၵ်းလႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းႁႂ်ႈမူတ်းတင်းတူၼ်ႈတင်းတေႃ။ တႃႇတေႁဵတ်းၸွမ်း Bilateral Ceasefire Agreement သေ ၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႃးလႃးယဝ်ႉ – တႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉပႃးၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈ NMSP  လႆႈတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်း၊ ပႃႇတီႇ ဢၼ်မီးတၢင်းယုမ်ႇယမ် – ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသေ တေႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းသိုၵ်းၶၢဝ်းႁွင် တေၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵႂႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း