Sunday, April 14, 2024

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 5

Must read

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-24/2/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ဝၢၼ်ႈသေးတၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ (တိုဝ်းၵမ်) တႃႇသင် ၶၸဝ်ႈ ၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်း တီႈဝတ်ႉသၢႆလႅင်းသႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5 မီးသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် မွၵ်ႈ 30 တူၼ်။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်းမူတ်း သုမ်း/ တုပ်ႇၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ မီး 24 တုပ်ႇ။ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် မီးမွၵ်ႈ 30 တူၼ်။ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သမ်ႉ – မိူင်းယၢင်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ တႃႈ ၶီႈလဵၵ်းလႄႈ မိူင်းပဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တၢင်းၾၢႆႇတႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ် ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်တႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလႄႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 11 ပွၵ်ႉ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ မီး 5 ဝတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ဝတ်ႉသၢႆလႅင်းသႃႇသၼႃႇ၊ ဝတ်ႉပႃႇလႅင်၊ ဝတ်ႉ ပႃႇၵၢင်၊ ဝတ်ႉမွၼ်ႉၵေးလႄႈ ဝတ်ႉထေႇရဝႃႇတ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ 2 ၵျွင်း။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း