Friday, March 1, 2024

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၶမ်း 200 ၵျၢပ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 6000 သႅၼ်ပျႃး

Must read

ဝၼ်းထီ့ 19/01/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း သႄႇတၢၼ်း ဢၼ်မီး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း 39  ၊ ပွၵ့်တူၵ်း ၊ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မႁႃႇဢွင်ႇမေႇ ၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ  ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈ ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ  ဢႃယုမွၵ်ႈ 30  ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး၊  ၶဝ်ႈ ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမႄး မွင်းၵူၺ်းၼႆသေ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵူၼ်းၶၢႆၶမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ။    

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးၵႂႃႇ ဝႅၼ်ၶမ်း လၢႆလၢႆသႅၼ်း တႃႇ 502 ဢၼ် ၊ သၢႆသွႆႈၶမ်း 365 သဵၼ်ႈ  ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၼမ့်ၼၵ်းၶမ်း တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 2 ၸွႆ့(200 ၵျၢပ်ႈ) (ၸွမ်းၼင်ႇၶၼ်ၶမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့သေ ၵိုင်ႇငိုၼ်း မွၵ်ႈ 6000 သႅၼ်ပျႃး) လႄႈပႃးၵႂႃႇ တူဝ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ 200 သႅၼ်ပျႃး – ဝႃႈၼႆ ။

တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း 84 ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆ့  ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း လႄႈ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်း။  ၵူၺ်းၵႃႈ ပိုၼ့်တီႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ- ၵႆ့မီးလွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၸူၼ်ၵၼ် – ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 30 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ့်မႃးၼၼ့် ၵေႃႈ ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း ပေႃႇဢူး ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵေႃႈၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 17 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့်သမ့် ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း  ဢွင်ႇ ဢၼ်မီး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း 30*73 တီႈႁိမ်း ၸၼ့်ၸွမ်ပၢႆးယႃႈယႃၼၼ့်  ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ။

ၵူၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – တႄႇဢဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃး လွင်ႈၽူႈလၵ့် ၸၵ့်ၶုတ်ႈ ၊ ၶဝ်ႈယႃ့ႁိူၼ်းယေး လႄႈ ထုၵ်ႇၶဝ်ႈၸူၼ် ၸိူဝ်းၼႆ့ မီးၼမ်ၶိုၼ်ႈ မႃးလိူဝ်ႁႅင်း – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း