Sunday, June 16, 2024

သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် တေပိုတ်ႇသွၼ်လၢႆးယဵပ်ႇၶူဝ်းတႆး – ၽႃသႃဢင်းၵိတ်း  

Must read

သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် (BEAM Education Foundation) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တေပူင် သွၼ်လၢႆးယဵပ်ႉၶူဝ်းတႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်။  

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2024 ယူႇတီႈ သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်း ၵၢၼ် (BEAM Education Foundation) တေၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးယဵပ်ႉၶူဝ်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈမေႃႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉငၢႆႈ ဢွင်ႈတီႈလုမ်း BEAM ႁိမ်းၽၵ်းတူၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း BEAM ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်သွၼ်ယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃးမီးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2010 ။ တီႈဢေႇသုတ်း ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇမႃး။ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ တႃႇႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းမႃးမီးမိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉငၢႆႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ယဵပ်ႇၶူဝ်းတႆးၼႆႉ တေပိုတ်ႇသွၼ် ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်လႄႈ ဝၼ်းတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ သင်ၽူႈလႂ် သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးယဵပ်ႇၶူဝ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 0611746747 ၼႆႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ Burma Study Center ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇပၢင် သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း  တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23-24/1/2024 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းထိုင် 7 မူင်း ၵၢင် ၶမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလုမ်း သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း (BSC) မၢႆႁိူၼ်း 16/8 သဵၼ်ႈတၢင်းၼိမၢၼ်း သွႆး 13 ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ် BSC
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Burma Study Center

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယု 16 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ တေပိုတ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁဵၼ်းသွၼ်သမ်ႉ လိူၵ်ႈလႆႈ 2 ၶၢဝ်းယၢမ်း။ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 3 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင် 8 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ။ တေပူင်သွၼ်ပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၸၼ် – ဝၼ်းသုၵ်း ၵူႈဝူင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၽႃသႃဢင်းၵိတ်းၼႆႉၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈလႄႈ ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 0936524182 ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း