Sunday, April 14, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ဝၢၼ်ႈ  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA – TNLA လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ဝၢၼ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ဢုင်းၵျေႃးလူင်၊ ဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢိုမ်တိုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ၸၢင်ႉသွင်တူဝ်၊ ဝတ်ႉၵုင်းပၢင်ၸၢင်ႉ၊ ဝတ်ႉၼမ်ႉပူး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတႄႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼၼ်ႉၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီးၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇႁူႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်လႄႈ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ဢေႃႈ။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း မၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်းယူႇၸမ်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉထႅင်ႈၵေႃႈမီးၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 348 ၊ ၶလယ 223 ၊ ၶလယ 276 ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 11-12/1/2024 သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဝတ်ႉ မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ယဝ်ႉၵေႃႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈပၢင်ၽဝ်ဢုတ်ႇ (ၵဝ်ႇ) ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၼွၼ်းပႂ်ႉတီႈၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်း လႆႈၵႂႃႇလူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း