Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 27/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ၾၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇ။ ၽူႈမႃးယိုဝ်းပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်း လူႉတၢႆ  လႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ်ၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉတႄႉပဵၼ်ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဵမ်ၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈလူႉတၢႆၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းယိုဝ်းတႄႉပႆႇတီႉလႆႈ။  သမ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ဝဵင်းလီလီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ႁႅင်း-ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉတႄႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ – ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁိူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ- ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပႆႇလႆႈၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်တႅတ်ႈတေႃး။

ႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမႃးတႃႇသေႇဝႃႈၼႆ။ ပဵၼ်လွင်ႈသင်လႄႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆတႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း