Wednesday, July 24, 2024

ပီၼႆႉ ၶၼ် ၽၵ်းမီႇလႅင်သုင်

Must read


ပီၼႆႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းသူင်သိုဝ်ႉ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၼမ်လႄႈ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလႅင် သုင်မႃးၼႆ – ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ (ကုန်သည်များအသင်း) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။


မိူင်းၵြႃး ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်း သူင်ႇၶၢႆ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၼမ်လိူဝ် သေပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းဢေႊသျႃႊ ၼႆ့ ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ် ၽၵ်းမီႇလႅင် ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးၼမ်၊ ၵႃႈၶၼ် ၽၵ်းမီႇလႅင် တီႈၼႂ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -


ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ယွၼ့်မိူင်းၵြႃး ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၶိုၼ်ႈၵႃႈမီႇလႅင် ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆလႄႈ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလႅင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတူင်ႉၼိုင်။ လႆႈဝႃႈၶၼ်ၽၵ်းမီႇၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်တၢင်ႇပီဢိတ်းၼိုင်ႈ။ သင်ၶၢႆၶၼ်ထုၵ်ႇလိူဝ် မိူင်းၵြႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၸိုင် ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၽၵ်းမီႇလႅင်ၼႂ်းမိူင်းပီၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်- ဝႃႈၼႆ။


တေႃႈလဵဝ်သမ့် ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လုၵ့်ဢဝ်တီႈ ပၢင်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းထႆး ၊ မိူင်းပင်ႊၵလႃႊတဵတ်ႉသ် သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇမီႇလႅင်ဢွၵ်ႇၶၢႆ။ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵွပ်ႈလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇ ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ့် လႄႈ ၵႃႈတေႃႉသူင်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈသဵင်ႈၼမ် လႄႈ လႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် – ဝႃႈၼႆ ။


ၵႃႈၶၼ် ၽၵ်းမီႇလႅင် တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ ပယိၼ့်ၼွင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ့်တေ့ ၸွမ်းၼင်ႇသႅၼ်း ၽၵ်းမီႇလႅင်သေ 1 ၸွႆႉ ၼႆ့ မီးၼႂ်းၵႄႈ 2000 -5100 ပျႃး – ဝႃႈၼႆ ။


ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁပ့်သိုဝ့် ၽၵ်းမီႇလႅင် တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ့ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၾိလိပ့်ပိၼ်း ၊ မိူင်းဝႅတ့်ၼၢမ်း ၊ မိူင်းလၢဝ်း ၊ မိူင်းမလေးသျႃး ၊ မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ့် ၸိူဝ်းၼႆ့ ။ ၵွၼ်ႇတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႇ ပႆႇၽေႈလၢမ်းၼၼ့် ၽၵ်းမီႇလႅင် ဢၼ်တေႃ့သူင်ႇၶၢႆ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ့် 1 ပီ မီးယူႇ 8 မိုၼ်ႇတၢၼ်ႇ ထိုင် 1 သႅၼ်တၢၼ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း