Wednesday, July 24, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပွႆးပီမႂ်ႇ

Must read

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လူႇၶၢမ်ႇတႃႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်းလႆႈငိုၼ်း 43,015 ဝၢတ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သႅၼ်ပၢႆ)။

ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ပီမႂ်ႇတႆး
Photo by – ၼူၼ်းသီလၢဝ်/ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-13/12/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း (3) ၶိုၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးသေ ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇၶၢမ်ႇ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တီႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်လူင်မၼ်း ငိုၼ်းတီႈလူႇ ၶၢမ်ႇလႆႈမႃး ၼႂ်းငၢၼ်းပွႆးပီမႂ်ႇ တင်းမူတ်း 4,3015 ဝၢတ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁႂ်ႈၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်းႁဝ်း ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး တီႈသုၼ်ၸွႆႈ ထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႆးဝႆးသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈ သုၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဝ်း ၶႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၶပ်းၶိုင်ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေႁူႉလီ ဢွင်ႈတီႈလႂ် ၊ ဝဵင်းလႂ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ႁႅင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ပီမႂ်ႇတႆး
Photo by – ၸၢႆးဢႅၼ်/ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၵႃႈယူတ်းယႃ၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈ ၼုင်ႈဝႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶမ်ႈၶိုၼ်းႁပ်ႉၸဵင် ၼႂ်းဝၼ်ႈတီႈ 12 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးထိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်လႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶၼ်ၽႂ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇထႅင်ႈ လၢႆၸုမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႇၶၢမ်ႇ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆးထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – တီႈဝတ်ႉၵူႇမၼ်ႈ၊ ဝတ်ႉသီပုၼ်းလိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇမၢၵ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၵုင်းထဵပ်ႈ (ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ) လႄႈ ဝဵင်းရယွင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း