Thursday, June 20, 2024

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ – ၵႃႈ Gas ၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃ့ ၶၢတ်ႇ လႆႈလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉၵႅင်ၼၼ့် လႆႈၸႂ့် ၾႆး Gas တႅၼ်းတၢင် ၊ ၵႃႈၶၼ် Gas သမ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် သွင်ပုၼ်ႈ လႄႈ ႁႃသိုဝ့်ယၢပ်ႇဝႆ့ – ၵူၼ်းပိုတ့်တီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ၶူတ်ႇၵႅတ်ႉသ် ဢၼ်လဵၵ်ႉသုတ်း

ပၢႆလိူဝ် ၵႃႈၵႅတ်ႉသ် ၶိုၼ်ႈသုင် လၢၼ့်ၶၢႆ Gas ၵမ်ႈၼမ် သမ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၶၢႆပၼ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တႃႇတေလႆႈ Gas သမ်ႉ လႆႈပၼ်ႇႁႃသိုဝ်ႉပေႃးၸွတ်ႇဝဵင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ၊ ၾႆးၶၢတ်ႇၵူႈဝၼ်း။ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉၼႆၶၢတ်ႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵေႃႈၶၢဝ်းၶၢတ်ႇမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်ႈ ၵႅတ်ႉသ်ၵေႃႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ၊ ၵႃႈထၢၼ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈထိုင်ထူင် 3 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ၵႃႈလႆႈသိုဝ်ႉဝႆႉပႃးၾိုၼ်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈၶၼ် ၵုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈသင် ၊ ဢၼ်ၶဝ်မႃးတတ်းၾႆးၾႃႉပႃးၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းၵိၼ်းၸႂ်ဢေႃႈ ” -ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႆ့ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တဝ်ႈ ၵႅတ်ႉသ်တဝ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ့် ၵႃႈၶၼ်မီး 700 ပျႃး ၊ တေႃႈလဵဝ် ၶၢႆ 3000 ပျႃး ။ ဢုမ်ၵႅတ်ႉသ်ဢၼ်ၼမ့်ၼၵ်းမီး 4 kg ၼၼ့် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ 8000 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 16000 ပျႃး ။ ဢုမ် Gas ဢၼ်ၼမ့်ၼၵ်းမီး 7 kg ၼၼ့် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မီး 12000 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 24000 ပျႃး။ ဢုမ် Gas ဢၼ်ၼမ့်ၼၵ်းမီး 12 kg ၼၼ့်သမ့် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈမီး 20000 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 40000 ပျႃး – ဝႃႈၼႆ ။

မေႃႈၵႅတ်ႉသ်

ၵႃႈၵႅတ်ႉသ်ၶိုၼ်ႈလႄႈ ၵႃႈၽၵ်းၵႃႈသင်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း။ တေၸႂ်ယႂ်ႇထၢၼ်ႇၵေႃႈ ထၢၼ်ႇႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ တလဵဝ်။ ဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ယူႇယၢပ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း ယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆ့ ဝၢႆးသေ ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်(ပွႆးပွႆႇႁုင်းၾႆးမိၼ်) ယဝ့်ၼၼ့် ၾႆးၾႃ့ၶၢတ်ႇ၊ 5 ၸူဝ်ႈမူင်းၸင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ။ ၶၢဝ်းလူဝ်ႇတူမ်ႈလူဝ်ႇႁုင် ၵၢင်ၼႂ် လႄႈ တၢမ်းၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့တတ်းၾႆးၾႃႉသေ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶၢဝ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉပၢႆ ၊ ၶၢဝ်းၵူၼ်းလူဝ်ႇလိုဝ်ႈလူဝ်ႇၼွၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း