Wednesday, July 24, 2024

PNFC တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ့်ၽိုၼ့် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၽွင်းပီႈၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ့်ၽိုၼ့်တိုၵ်းတေႃး ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်ႇပင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်းတၢင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်လိုၵ့်ၽိုၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ၼႆ ၶွင်ႇၸီႊ ၾႅတ်ႇတရႄႊ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNFC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ၼႆ့ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ပိူင် ပတေႇသရိတ်ႉ (လၢႆးပိူင်ဢႃႇၼႃႇႁေႃၶမ်းၽွင်းငမ်းတင်းမိူင်း) ထူၼ်ႈတဵမ် 74 ပီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ၊ မၢႆတွင်းဝၼ်းၼၼ့်သေ PNFC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းတီႈ ၸၢဝ်းပဢူဝ်းတင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – ၼင်ႇႁိုဝ် ဢႃႇၼႃႇၶဝ်တေယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ၸႅၵ်ႇပၼ် ၸၼ့်ထၢၼ်ႈ ၼႃႈတီႈသေ ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢင်ၸုမ်း လႅၵ်ႈႁဵတ်း ပျီႇတူ့သိတ့် လႄႈ တပ့်ပႂ့်လႅၼ်လိၼ်၊ ႁဵတ်းပဵၼ်ၶွၼ့်တဝ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊ ယွၼ့်ၼၼ် ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆ့ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉတူဝ်သေ ထုၵ်ႇလီၽိုတ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႆးဝႆး ပႃးဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ပိူင် ပတေႇသရိတ့် (လၢႆးပိူင် ဢႃႇၼႃႇႁေႃၶမ်းၽွင်းငမ်းတင်းမိူင်း) ၼႆ့ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း တႄႇ မၵ်းမၼ်ႈ မႃး မိူဝ်ႈ 1949 လိူၼ် December ဝၼ်းတီႈ 11 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း