Sunday, April 14, 2024

ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၶဝ်ႈယိုတ်း လုမ်းၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 /12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ယိုတ်းလႆႈ လုမ်းၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် Progressive Karenni People Force – PDPF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

တီႈပၢင်တိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄ့ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။

- Subscription -

ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈလုမ်းၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းၼႆ့ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈ ယႃႉလႆႈတီႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈယဝ့် ”- ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တွပ်ႇဝႆႇတီႈသိုဝ်ႇ RFA ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ဢဝ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈမိူင်း ၊ ၾၢႆႇတတ်းသိၼ်တြႃး လႄႈ ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းႁူမ်ႇငမ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆ့ပဵၼ်ပဝ့်မၢႆသေ ယိုဝ်းတိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၽွင်းၸိူင့်ၼႆ သိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈ (ယႄး) တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃယဝ့်ၼႆ PDPF တိုၵ်းသူၼ်းပႃးၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းယိုတ်းလႆႈ လုမ်းၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း တီႈလွႆၶေႃၼၼ့် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလူင် သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၾႆးမႆႈလူ့ၵွႆတင်းၼမ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းတႄ့ ဢမ်ႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇသင်။ တီၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇပႃး တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင်ၼႆ့ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1111 သေ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူ့တၢႆၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ မီးၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ့် ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးထိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ့်မိုၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်ယႅမ့်ၼႆ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း