Sunday, May 26, 2024

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းၽြႃးမႆႉ တီႈဝတ်ႉတႆး ဝဵင်းမိူင်းပႄႉ

Must read

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးမႆႉယၢင်း 2 သူႇ တီႈဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပႄႉ ၸိုင်ႈထႆး။

ပၢင်လူႇတၢၼ်းၽြႃးမႆႉယၢင်း 2 သူႇ
Photo by – SHAN/ ပၢင်လူႇတၢၼ်းၽြႃးမႆႉယၢင်း 2 သူႇ တီႈဝတ်ႉၸွမ်သဝၼ် (ဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇတႆး) ဝဵင်းမိူင်းပႄႉ ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ၽြႃးမႆႉယၢင်း တီႈဝတ်ႉၸွမ်သဝၼ် (ဝတ်ႉတႆး) ဝဵင်းမိူင်းပႄႉ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပႄႉ (จ. แพร่) ၼႂ်း ၸိုင်ႈထႆး တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းပေႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈထႆး တူၼ်ထီႉ (9) လႄႈ တႃႇၶုၵ်ႉထူပ်းၶိုၼ်း လွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝတ်ႉတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်း လွင်ႈတီႈလႆႈမႃး လူႇ တၢၼ်းတီႈဝတ်ႉၼႆႉ 1 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် မႃးလူႇၽြႃးမႆႉ 2 သူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပေႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးထႅင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် ယွင်ႈယေႃးထိုင်ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ် ထီႉ 9 ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူႉၶိုၼ်း ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝတ်ႉၸွမ်သဝၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၵေႃႉဢွၼ်ႁဵတ်း သၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၸုၵ်းသွင်သူႇ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉၸွမ်သဝၼ်ၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၽြႃးပဵင်းပေႃးလႄႈ ၽြႃးပေႃးပဵင်း။ ၽြႃးသွင်သူႇၼႆႉ ၶုၼ်ၼိၶူမ်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁူမ်းႁႅမ်း ဢဝ်မႆႉယၢင်း ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1995 ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈလူႇ တၢၼ်းဝႆႉလႄႈ  ၼင်ႇႁိုဝ် ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းလၢႆးမိုဝ်းတႆး ဢၼ်မီးယူႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပႄႉၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝတ်ႉၸွမ်သဝၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ဢၼ်ပေႃႈထဝ်ႈၶမ်းဢွင်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ယၢမ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈလူႇတၢၼ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 100 ပီပၢႆ ပၢၼ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 5 ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်တီႈထွတ်ႈတီႈမျႅတ်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဵတ်း သၢင်ႈဝႆႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ပႅင်းမႅပ်ႇဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း