Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းၶႄႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ သႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (သိုၵ်းၶႄႇ) တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ သႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁူဝ်ႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး။  

သိုၵ်းၶႄႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းၶႄ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းၶႄႇသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၶႅပ်ႇႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈ ၶၢႆႉယၢၼ်ပႅတ်ႈ တီႈႁူဝ်ႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁူဝ်ႉ သွင်ၾင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶႄႇ (သိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်) ၶဝ် မႃးလိုပ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉ တႃ ယိုဝ်းမႃးသႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈယူႇၸမ်ႁူဝ်ႉၶဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် သွင်ၾင်ႇမိူင်း BP – 127 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၶႄႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းၶႄ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃသႂ်ႇ

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး(ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) 5 ၵရမ်ႇလႂ် တူၵ်းငိုၼ်းၶႄႇ 4,000 – 4,500 ယႂၼ်ႊ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈ သၢၼ်လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶၼ်မၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုင်ႈ။

ၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမၢၵ်ႇ လူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသိင်ႇၵျေႃႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လူႉၵွႆမွၵ်ႈ 40 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်ႈၽွင်း ၶီႇၵႃး တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း