Friday, March 1, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၼမ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းၸွႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။  

ဝတ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ဝတ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 25/11/2023

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းတႄႉႁႅင်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တီႈၼမ်ႉ ၶမ်းၼႆႉ တႄႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး ၶဝ်ပဵၼ်တင်းၶိုၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးဝၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ ပႆႇယဵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃးတင်းၶိုၼ်းတႄႉ  ႁဝ်းၶႃႈ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇတင်းဝဵင်းဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ 1 ပွၵ်ႈလႂ် မၢၵ်ႇလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 8-9 လုၵ်ႈ လိၼ်ပေႃးသၼ်ႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပႂ်ႉႁိူၼ်းၼႆႉ ၸႂ်ပေႃးသၼ်ႇတွတ်ႇလူင်ဝႆႉၶႃႈ။ ဝူၼ်ႉသင်ပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇယဝ်ႉ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပႆႇလႆႈၼွၼ်းၶႃႈ။ ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဢေႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူဝ်ပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ သင်မီး ၵူၼ်းထဝ်ႈယူႇဝႆႉထႅင်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ႁိုဝ် ၵတ်းၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈပၢႆႈမူတ်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တီႈဝဵင်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 12:45 မူင်း၊ 2:10 မူင်း၊ 2:21 မူင်း၊ 4:45 မူင်း၊ 4:52 မူင်း၊ 9:10 မူင်း၊ 9:15 မူင်း၊ 10:30 မူင်း၊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:13 မူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈ။ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈ ယိုဝ်းၸွႆႈသမ်ႉ 1 ပွၵ်ႈလႂ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8-9 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႆႉ တီႈႁိမ်းတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ တူၵ်းၼမ်ဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း လႄႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယဵၼ်သီႇ။ ၵူၼ်းပႆတၢင်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၶိူဝ်းယႂ်းၸိုင် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းၼၼ်ႉၶႃႈ ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ဝတ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆတင်း ၼမ်လၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း