Saturday, July 20, 2024

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝဵင်းလႂ်ၸတ်းယႂ်ႇ

Must read

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၼႆႉၸိုင် ပီတႆး 2117 ၼီႈ တေလႅၵ်ႈပဵၼ်ပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -


ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီၼႆႉတႄႉ သၢႆငၢႆဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းၶဝ် တဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃးၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းမီးမႃးၵူႈဝၼ်း။ယွၼ်ႉၼၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸတ်းၵၢပ်ႈသွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းပီၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ယႃႇဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင် တႃႇတေယူႇ သဝ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူၺ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ။


ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ငဝ်းငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇ ၵူႈပွတ်းၵူႈတွၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ မိူၼ်ႇၼင်ႇပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းႁွင်ႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႆႈပၢႆႈၸွတ်ႈၵူႈတီႈလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢႆႈထိုင်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈၽႃႈပႅတ်ႈသဵင်ႈမူတ်း။ ၶဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ် တႃႇပီမႃး တေဢမ်ႇမီးဢၼ်ၵိၼ်ယူႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်တေၸၢင်ႈၸတ်းပွႆးလၢမ်းသင် ” – ဝႃႈၼႆ။


မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၸုမ်းပရႁိတတႆးတႃႈၵုင်ႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူႈပီႈတႄႉ ၸတ်းပၢင်ပွႆးၵိၼ်ၸဵင်ႁပ်ႉၸဵင် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသေတႃႉ ပီၼႆႉတႄႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵဝ်ႈလၵ်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီၼႆႉတႄႉ ၵေႃၸႄႈဝဵင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၵေႃႈ ယိုၼ်လိၵ်ႈမႃး တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းၶိုၵ်ႉၼႆႁူႉၸွမ်းယူႇ။ၵူႈဝဵင်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇသေ ၵၢပ်ႇသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။မိူင်းတႆးႁဝ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁူႉၵၼ်ယူႇလူး ” – ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၶူပ်ႇပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ယူႇတီႈငဝ်းငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈၵေႃၸႄႈဝဵင်းလၢႆတီႈသေ ပၼ်ႇပုတ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇၵိၼ်ၸဵင်ၵၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၊ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ၊ တေႁဵတ်းလွင်ႈလူႇတၢၼ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။
Now

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း