Wednesday, July 24, 2024

Drop Bomb မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလုမ်းပျီႇတူ့ၸိတ့်မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ၼႂ်ၼႆ့ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 2 မူင်း မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလုမ်းပျီႇတူ့ၸိတ့်မၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းလင် ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢႆ 2 ပွၵ့် 12 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လုမ်းတႄ့ၵွႆၵႂႃႇၽွင်ႈ ၵူၼ်းတႄ့ဢမ်ႇတိူဝ့်။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ Drop Bomb ဢၼ်တရူၼ်းဢဝ်မႃးပွႆႇတူၵ်း

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈတႄ့လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “လႅပ်ႈတေၶဝ်ႈၶႂ်ႈပွႆႇသႂ်ႇ တပ့်ပလိၵ်ႈယူဝ့် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ့်ဢမ်ႇတူၵ်းၼႂ်းတပ့်ပလိၵ်ႈသေ သမ့်တိူဝ့်သႂ်ႇလုမ်းပျီႇတူ့ၸိတ့်ၼၼ့်ၼႃႇ။ သဵင်ၵွင်ႈတႄ့ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ၊ သိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်၊ ပဵၼ်တရူၼ်းမႃးပွႆႇဢိူဝ်ႈ။ တရူၼ်းမႃးပၼ်ႇၼႂ်းပွၵ့်ၼႆ့ ပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်ႇၶိုၼ်းပေႇၸႂ်ယဝ့်ဝႃႈ၊ သမ့်ပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇမူတ်းၶႃဢိူဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

Drop Bomb ၼႆ့ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်း 2-3 လုၵ်ႈယူႇ။ ၼႂ်ၼႆ့ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈႁၼ် မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်းမႃးသေဢမ်ႇတႅၵ်ႈၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပွၵ့် 12 လၢတ်ႈဝႃႈ – မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇၼၼ့် သဵင်တႅၵ်ႇလင်ႁႅင်း သမ့်ပေႃးယွၼ်ႈတင်းပွၵ့်။ သဵင်မၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်းတႅၵ်ႇၵေႃႈလႆႈယိၼ်း။ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၼွၼ်းလပ်းလီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းၸႂ်ယုပ်းၽၢၼ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆ့ပဵၼ်ၼမ့်မိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄ့ဢမ်ႇပႆႇႁူ့လီလီ။

သဵင်တရူၼ်းပွၵ်ႈၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်းၵူႈပွၵ်ႈလူင်။ ၵူႈပွၵ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပွႆႇၼၼ့် မၼ်းမိၼ်ၵႂႃႇဝႆးၼႃႇ။ ဢၼ်ၼႆ့တႄ့ တမ့်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ပိၵ်ႇမၼ်းလႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁၼ်ၾႆးမၼ်းလႅင်လႅင်သေမိၼ်ယူႇၼႃ။ မိၼ်ၵႂႃႇမိၼ်မႃးပဵၼ်လၢႆၵမ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ဢၼ်ပဵၼ် Drop Bomb ၸိူင့်ၼႆတႄ့ ၵူႈပွၵ်ႈဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်။ ပွၵ်ႈၼႆ့လႆႈဝႃႈ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ့်ၶႃႈယူဝ့်ၼႆ့။ ”- ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းမႃးၼႆ့သေ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆ့ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈပႃးၸဵမ်တၢင်ႇဝဵင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင့်ၽႂ်မၼ်းၼပ့်ႁူဝ်ႁဵင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း