Saturday, May 25, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈတူင်ႇဝူင်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ
Photo by – လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ/ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇမႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႇလႄႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇမႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၼ်းသိလ် ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယွၼ်းငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ တႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ – ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ သွင်ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ လႆႈငိုၼ်း 50,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်သေ တေၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်း တီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လႆႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈသၵႅၼ်း တႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး
Photo by – လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ/ ဢွင်ႈတီႈသၵႅၼ်း တႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ဝႃႈ -“ငိုၼ်းၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်း 10 ဝၢတ်ႇၼႆႉ ၸွႆႈလႆႈၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈ ၼိုင်ႈတႃႇယဝ်ႉ”- လုၵ်ႈႁဵၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ – ရယွင်းၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ မိူၼ်ၵၼ် လႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ 50,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ
Photo by – ၼၢင်းမႂ်ႇ/ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး

ၼၢင်းမႂ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ တီႈဝဵင်းရယွင်း သွင်ဢွင်ႈတီႈသေ လႆႈငိုၼ်း 50,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ။ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈ တေၸွႆႈမိူဝ်း တီႈသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်တၢင်း တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၼမ်ႉၵိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တီႈသႅၼ်ဝီၼႆႉ လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 2 ဢွင်ႈတီႈယဝ်ႉ တီႈဝတ်ႉၶမ်းတင်း ဝတ်ႉၼွင်ၵႃး ၵိုတ်းထႅင်ႈ ဝတ်ႉဝုၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႃထႅင်ႈသေ တေၸွႆႈမိူဝ်းထႅင်ႈ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 ၵေႃႉ ။ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 6,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး
Photo by – မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး/ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ(ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) လႄႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း