Thursday, April 18, 2024

ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

Must read

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး ၊ မူႇၸေႊ၊ၼမ်ႉၶမ်း တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းသွင်ႇၾႆး(ႁွင်ႈမိုဝ်ႉ) ပုင်ႈၶိုၼ်ႈတူပ်ႉၼႅပ်ႇ။

- Subscription -

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၶႆႇၵႆႇၼိုင်ႈၽႅင် (30 လုၵ်ႈ)ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ 6000 ပျႃးသေယၢမ်းလဵဝ် လႆႈပၼ်ထိုင် 18000 ပျႃး၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈထူင် လုၵ်ႉတီႈ သႅၼ်ပၢႆ ၶိုၼ်ႈထိုင် 2 သႅၼ်ပျႃး။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉပဵၼ်ၶၼ်ၼိူဝ်ႉၵႆႇလႄႈၶႆႇၵႆႇ။ တၢင်ႇမဵဝ်းတႄႉၶိုၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းဝႃႈဢမ်ႇပေႃးၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ၵႃႈၶၼ်မီးၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်မူတ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉၶၢႆၶၼ်ၵဝ်ႇယူႇ”-ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈမေႃးၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်း ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ မၢင်ၵေႃႈသိုဝ်ႉၶႆႇၵႆႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်ႈၶူဝ်းႁႅင်ႈၶူဝ်းႁွင်ဝႆႉၵိုၵ်းႁေႃၵိုၵ်းႁိူၼ်း။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိမ်း 8000 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼိုင်ႈထူင်မီး 2 သႅၼ်ပျႃး၊ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တီႈဢၼ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈထူင် လႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 1000 ယႂၼ်ႊ(တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 4 သႅၼ်ပျႃး) – ၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ သႅၼ်ဝီ ၊လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၶူဝ်ၵွႆ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉၶဝ်ႈတေႃႉဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဝႆႉထႅင်ႈၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉဢၼ်ႁႅင်ႈဢၼ်ႁွင်ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း