Saturday, July 13, 2024

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 37 ဢၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 37 ဢၼ် ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် – မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလူင်းသူၼ်းတုမ်တႃႇၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇပိုတ်ႇလုမ်းပႃႇတီႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢူးတဵင်းၸူဝ်း တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2023။ 

- Subscription -

ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈဝႆႉဝႃႈ – ပႃႇတီႇဢၼ်တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးဢဵၼ်ႁႅင်းၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ တီႈဢေႇသုတ်း 1 သႅၼ်ၵေႃႉ၊ လုမ်းပႃႇတီႇၵေႃႈ တေလႆႈပိုတ်ႇၼႂ်း 165 ဝဵင်း ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် တိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးလုၵ်ႈၸုမ်း 1 ႁဵင်ၵေႃႉ လႄႈလုမ်းပႃႇတီႇၵေႃႈတေလႆႈပိုတ်ႇဝႆႉတီႈဢေႇသုတ်းၼႂ်း 5 ၸေႊဝဵင်း။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၼမ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း PPP လၢတ်ႈဝႃႈ – ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ် သေ တႃႇတေလူင်းႁူၺ်းသူၼ်းၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ တႃႇတေပိုတ်ႇလုမ်းပႃႇတီႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ တႃႇတေပူၵ်းတုင်း ပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇၼႃႈႁိူၼ်းၼႃႈလုမ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်း၊ ၵူဝ်ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၊ ၵူဝ်ၺႃးႁဵတ်းႁၢႆႉ၊ ပိူင်လူင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၶၢတ်ႈႁွင်ႈ/ႁိူၼ်းတႃႇႁဵတ်းလုမ်းပႃႇတီႇ – လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼေ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉလီငၢမ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းလႆႈတုၵ်းဢွၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ပေႃးပိုတ်ႇလုမ်းပႃႇတီႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပူၵ်းပၢႆႉ ပူၵ်းတုင်းၼႂ်းႁွင်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၺ်း ၊ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇပၢႆႉၼႃႈႁိူၼ်းၼႃႈလုမ်း  ၶၢဝ်ႇ NP News ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ 

ယၢမ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၽွမ်ႉတႃႇၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းမီးယူႇ 64 ပႃႇတီႇ။ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ထတ်းသေပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈမၢႆၾၢင်ဝႆႉ မီး 37 ပႃႇတီႇၵူၺ်း ၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢွၼ်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေၸတ်းမိူဝ်ႈလႂ် တေၸတ်းလူၺ်ႈပိူင်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇတႆးသေတေဢၢၼ်းၶဝ်ႈၶေႉပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတႄႉ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႆႈႁၼ်ဝႆႉပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵူၺ်း။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇဢႃႇယုမၢႆၾၢင်ဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႃႇတီႇဝႆႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း