Thursday, April 18, 2024

လိၼ်ယူတ်ႇ တဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ထုၵ်ႇလိၼ်လွႆယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး တၢႆထင်တီႈ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 12/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သေ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လိၼ်ယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းထဵင် ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈၸၢႆး ဢႃယု 35 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ဢဝ်လိၼ်လွႆယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇၶဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးတႄႉ တၢႆထင်တီႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈၸၢႆး ဢႃယု 35 ပီ ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈတင်းမႄႈတႄႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃႈတႄႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းတိင်းလႄႈ ပႃႈၶမ်းသႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႈထူမ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆထူမ်ႈ ၼမ်ႉတူႈ လူၼ်ႉၾင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉတူႈလုပ်ႇထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 ဢေႊၶိူဝ်ႊလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 12/10/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၼမ်ႉတူႈၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်း မူင်ႈ တင်းမူတ်း 24 လင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျွင်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင် ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇၵႂႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းမိူင်းယဵၼ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉတူႈလုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ် ယူႇၸွမ်းႁိမ်း ၾင်ႇၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ပၼ်ႁႃ ၽေးသၽႃႇဝ ၵႆႉပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တႅပ်းမႆႉ ယႃႉထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၼမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း