Thursday, June 20, 2024

တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ မီးမၢၵ်ႇမႅင်း 6 လုၵ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းတႆႇၵႂႃႇမႃး

Must read

တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ – မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးမၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉ 6 လုၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈပူတ်းဢွၵ်ႇပၼ်။

မၢၵ်ႇမႅင်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 99 ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ဢိူင်ႇ တိုင်းလူင်လႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈထႅင်ႈ။

- Subscription -

မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉမၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တင်းမူတ်း 6 လုၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇမႅင်း 6 လုၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၸွမ်းၶၢင်ႈၶူဝ် 3 လုၵ်ႈ ၊တီႈတေပူၼ်ႉၶူဝ် ၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈဝႆႉထႅင်ႈ 3 လုၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းသၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်း ၵႃႈ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇထွႆထွၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ ယူႇဝႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ၊ တီႈဝတ်ႉမႆႉသၵ်း၊ ၵွင်းမႆႉႁွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉ ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းၶႅပ်ႇမၢၼ်ႈထမ်ႈလႄႈ ၵျွင်းၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 20 ပီ (ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လသီးၼေႃႇ) ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၽိုင်ႈ ဢိူင်ႇၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၼ်းၸၢႆးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၽႃၽိုင်ႈ ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းတေသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင် တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉဢၢင်ႈတေသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈလူႉတၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်းၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈ ၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလူင်ထၢင် ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ လႆႈယႃႉၵွႆဝႆႉသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း – ဝၢၼ်ႈၽႃၽိုင်ႈ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉၼႆႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိဝ်ႇၵူတ်ႉၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း