Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢူၼ်မေႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း လမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပၢၼ်သိပ်းႁိၵ်းၸဵမ်ယိင်းလႄႈၸၢႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမွၵ်ႈ 20 လမ်းၼႂ်းၵၢင်ၵိဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းသၼ်ႊၵမ်ႊၽႅင်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၊ လမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း  သိုဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။  

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ၺႃးၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းတႆးလၢႆၵေႃႉၽၼ်းတႅင်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႆႊရုၼ်ႉတႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း။  ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းသၼ်ႊၵမ်ႊပႅင်ႊ လမ်းၽၼ်းတႅင်းၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ တေဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်။  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႆႈႁၢမ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ ယဵပ်ႉ မွၵ်ႈ 50 ၵမ်း” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

ၵေႃႉဢၼ် ၺႃး ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လမ်းၽၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယုမွၵ်ႈ 39 ပီ ။ ၺႃးၽၼ်းတႅင်းလႄႈ ၼႅၼ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႅပ်ႈဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈ ထိုင်တီႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇႁႃ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸွႆႈထႅမ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ – “   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ဢူၼ်ဢၢၼ်ၵၢင်တၢင်းလႄႈဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇတူၺ်း   ၸွႆႈၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၽၼ်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူၼ်လင်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽႂ်မၼ်း။ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၺႃးၽၼ်းၼႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈလၢႆလၢႆတီႈ ။ လႆႈယဵပ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵမ်း ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉသေ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈလွတ်ႈၽေးၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမီးၾုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၼ်ႇႁွၼ်ႈၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး၊ သၼ်ပႃႇတွင်း၊ လွႆသၵဵတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသဵင်လင်၊ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇမေႃးပၼ်းသဵင်လင်သေဢမ်ႇၵႃးမၢင်ပွၵ်ႈ ဝိုတ်ႉထိုမ်ႈမၢၵ်ႇတူပ်းသဵင်လင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း။

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်မေႇ ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၽၼ်းတႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆးၼင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း 3 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉပိင်း ဝဵင်းႁၢင်ၻူင်ႊ  ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလမ်း ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၸွင်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၊ ၸွင်ႇပႃးလုၵ်ႈတႆး ၼႆတႄႉ ပႆႇမီးၽႂ်တီႉၺွပ်းသေယိုၼ်ယၼ်လႆႈ၊ ပလိၵ်ႈၵေႃႈပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း