Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးသပ်းလႅင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၶဝ်သေ တေဢဝ်လွႆၵိဝ်ႇၸီႉ တႃႇ 14,500 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပႃႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈ (မၢႆ – 3) မိူင်းယႆၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 1,499 ၵေႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းယႆ
Photo by – SHAN/ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းယႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ 5/10/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်မႃးသပ်းလႅင်းၼႄ တီႈလွႆၵိဝ်ႇၸီႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႂ်ႉတူၺ်းပႃႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈ (မၢႆ – 3) မိူင်းယႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ် ၶတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပိူင်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်း တေမီးလွင်ႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး၊ ပႃႇမႆႉ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈ ပူႇမွၼ်ႇ ၼၢႆးယႃႈႁဝ်း ဢွၼ်ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ။ တေၸၢင်ႈမီးမိုဝ်းသွင် ၾၢႆႇလင်ၶဝ် တေဢဝ်လွင်ႈထိင်းသိမ်းပႃႇမႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈ ၵူၺ်း။ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပိူင်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ပေႃႈႁႆႈမႄႈၼႃးၵေႃႈ မီးဝႆႉပိူင် ထိင်းသိမ်း ပႃႇမႆႉၶေႃၶေႃယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လွႆၵိဝ်ႇၸီႉ
Photo by – SHAN/ လွႆၵိဝ်ႇၸီႉ ဢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၶဝ် တေၶိုင်သိမ်းဢဝ် ႁဵတ်းပႃႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၼႆႉ

လွႆၵိဝ်ႇၸီႉၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၶဝ် တေဢဝ်ႁဵတ်းပႃႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈ တႃႇ 14,500 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်ၶဝ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ မႃးသပ်းလႅင်းၼႄၶၵ်ႉၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၶဝ်ၼႆႉ မီး 5 ၶေႃႈ ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼင်ႇၼႆ မိူဝ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉမၢႆ 3 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈသဵင်လဵဝ်ၵၼ် တင်းမူတ်းသေ သၢၼ်ၶတ်းၶဝ် တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပုင်ႈၼႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်တမ်းပိူင်ထိင်းသိမ်းပႃႇမႆႉၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းၶဝ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၼႆႉ လူပ်းလင်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈ တေဢဝ် ၶေႃႈမုလ်းလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉသေ တၢင်ႇၼႄတီႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းၵႂႃႇ၊ တေပဵၼ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းၼႆၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈယူႇၼႆသေ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ယုၵ်းမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း
Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ယုၵ်းမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ 5/10/2023

“ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးသိမ်းဢဝ်ၵေႃႈယႃႇ ႁဝ်း ၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်သေ တေႃႇသူႈၵႂႃႇႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်၊ ဢဝ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၸႂ် ၸႃႉႁူမ်ႈၶီ လီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇသေ ၽွမ်ႉၵၼ်သိုပ်ႇတေႃႇသူႈသၢၼ်ၶတ်းၵႅတ်ႇၶႄထိူၼ်ႇမႆႉ ႁၢဝ်းလွႆဢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ယိုၼ်ႈယၼ်ပၼ် ႁဝ်းမႃးတေႃႇပၢၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈသဵင်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းယႆ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မီး 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေပႃးၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ 2 ၵေႃႉလႄႈ တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း